¿Sanitat Pública o assegurances privades?

Repassem les deficiències d’un servei en crisi i analitzem el cost d’algunes de les principals mútues amb presència a Catalunya

[…]