L’anàlisi de sang és un dels mètodes més comuns i fiables per a la diagnosi de moltes malalties. Pot dir-nos molt sobre la nostra salut física, inclosa informació sobre al·lèrgies, infeccions i molt més. Però, què mesura exactament una anàlisi de sang?

Les anàlisis més comunes mesuren els nivells de diverses substàncies presents a l’organisme. Depenent del tipus d’anàlisi que es realitzi, el metge pot buscar marcadors específics com el recompte de glòbuls vermells i blancs per detectar infeccions o anèmia. També pot mesurar els nivells de colesterol per avaluar la salut del cor o els nivells de glucosa per diagnosticar la diabetis. Altres proves poden mesurar hormones, enzims, proteïnes i altres compostos per detectar afeccions com la malaltia tiroidal o la insuficiència renal.

Hemograma complet, el més comú

L’anàlisi més comuna s’anomena hemograma complet, que analitza el nombre i la mida dels glòbuls vermells i blancs del cos, així com el nivell de maduresa. Pot ajudar a diagnosticar l’anèmia o mostrar si hi ha una infecció, com la mononucleosi o la malaltia de Lyme. Altres proves inclouen panells d’electròlits per comprovar si hi ha deshidratació o dany renal. També es poden practicar proves de funció hepàtica per avaluar la salut del fetge, panells de lípids per avaluar els nivells de colesterol i proves hormonals per diagnosticar problemes de tiroide o problemes de fertilitat.

Amb els resultats del laboratori, i si l’informe conté algun resultat anormal, és probable que el metge sol·liciti proves addicionals per investigar-ne més a fons la causa. Una part d’aquests resultats anòmals també es pot millorar amb altres recursos que no són estrictament mèdics: canvis en l’estil de vida, com la dieta i l’exercici, poden ajudar a millorar qualsevol resultat de les proves.

Sang_1

Preparació

En general, no cal cap tipus de preparació per fer una anàlisi de sang, encara que en alguns casos (igual que per a altres proves de laboratori) cal practicar dejuni, encara que sí que es pot beure aigua. Això és perquè els nutrients dels aliments s’absorbeixen al torrent sanguini i poden afectar els resultats.

Per a algunes anàlisis de sang, també se li pot demanar que begui més aigua perquè tingui més líquid a les venes.