La pràctica de l’esport, com a activitat física intensa, sotmet el nostre cos a una gran tensió i no tenim cap certesa de com la suportarà. L’única manera de saber-ho, o de tenir-ne indicis, és fer-se una revisió mèdica esportiva. És una prova senzilla en la qual s’analitzen antecedents de patologies a la família i es fa una exploració del sistema cardiovascular per detectar possibles alteracions del seu funcionament.

En contra del que se sol pensar, la revisió mèdica esportiva no està pensada només per a aquells esportistes d’alt nivell o federats. És una prova que, segons els especialistes, se l’hauria de fer tothom que practiqui esport de manera regular, per suau i amateur que sigui. Perquè no es pot donar per fet que els esportistes, fins i tot els d’alt rendiment, són individus necessàriament sans. Per tant, es recomana que tothom que faci esport de manera regular, siguin nens, joves o adults, passin una revisió mèdica al principi de cada temporada, és a dir, una cada any.

En què consisteix

La revisió mèdica esportiva consta de diversos procediments:

  • Una valoració dels antecedents personals i familiars que puguin afectar la pràctica de l’esport, com patologies prèvies del sistema cardiorespiratori i circulatori -mort sobtada, infarts, asma…-. També s’indaga sobre malalties cròniques o hereditàries a la família.
  • Una exploració física completa.
  • Un electrocardiograma de repòs.
  • En funció de l’estat del pacient i de l’esport que practiqui, el metge pot creure necessari realitzar una prova d’esforç per veure com respon el cos a l’activitat física intensa. En aquest cas, la visita s’ha de fer preferiblement amb roba i calçat esportius.

La primera part, la dels antecedents, és una font molt important de dades per al metge, ja que li permet afinar millor en l’exploració posterior i fins i tot estar alerta de determinades patologies que encara no hagin donat símptomes o no hagin estat detectades. Per tant, cal que el pacient sigui curós i concret en les seves respostes.

swimmers-79592_1920

Orientar i prevenir

La revisió mèdica esportiva ha de servir sobretot per dues coses: prevenir i orientar. Pel que fa a la prevenció, pot detectar factors de risc de patir lesions musculoesquelètiques, sobretot si hi ha lesions anteriors que no estiguin ben rehabilitades. També pot servir per establir pautes de rehabilitació i de recuperació.

En el terreny de l’orientació, el metge pot definir quines activitats són les millors per al pacient, amb l’objectiu de preservar la seva salut i millorar el seu rendiment. També pot servir per concretar si alguna activitat esportiva no és apta per a aquella persona i és preferible evitar-la. En general, doncs, es tracta d’orientar en la bona pràctica de l’exercici i instruir en uns hàbits esportius correctes, en funció de l’esport que es practiqui.

Per als esportistes federats, la revisió mèdica és obligatòria per a l’obtenció de la corresponent assegurança mèdica, que cobreix les lesions durant la pràctica esportiva.

 

Dr. CarlesRabassa
Centre Mèdic Atlàntida