Què és l’emfisema pulmonar?

L’emfisema pulmonar és una afecció pulmonar que genera dificultat respiratòria. Es tracta d’un dany progressiu als alvèols i la causa principal és el tabaquisme. No té cura, però sí que hi ha tractaments per alleujar les molèsties que provoca.

L’emfisema pulmonar s’engloba dins la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). Aquesta malaltia produeix una destrucció pulmonar progressiva i irreversible dels alvèols que fa que l’aire quedi atrapat al pulmó i no en pugui sortir. Provoca que sigui extremadament complicat buidar l’aire dels pulmons.

Què el provoca?

El tabaquisme provoca que les persones amb emfisema tinguin els alvèols danyats. Les parets internes es debiliten i es trenquen, creant espais d’aire més grans. En conseqüència, es redueix la superfície d’intercanvi aeri dels pulmons i disminueix la quantitat d’oxigen que arriba a la sang.

A més, la contaminació atmosfèrica, els vapors químics, els fums tòxics o la pols i el carbó en ambients tancats o llocs de treball poden ser altres causes que afavoreixen l’aparició d’aquesta malaltia pulmonar.

En pocs casos, l’emfisema pulmonar té un origen genètic. És una de les causes menys comunes, tot i que hi ha casos en què la deficiència ve heretada.

Quins en són els símptomes principals?

Aquesta malaltia pot ser present durant anys sense manifestar-se. Quan es pateix emfisema pulmonar, els músculs respiratoris veuen els moviments limitats i això, entre altres coses, dificulta la respiració. Aquest, a més, sol ser el primer símptoma i sol ser gradual.

Altres senyals habituals de pacients amb aquest problema pulmonar són:

 • Sensació d’ofec crònica

 • Falta d’aire fins i tot estant en repòs

 • Menys tolerància a l’exercici

 • Disminució de la qualitat de vida

 • Tos recurrent

 • Pèrdua de pes

 • To blavós a la pell

 • Pit inflat

 • Problemes per dormir

 • Infeccions respiratòries recurrents

2-enfisema-2

Què es pot fer quan s’ha diagnosticat?

Després d’un diagnòstic mèdic, l’especialista recomanarà pautes i hàbits que el pacient haurà de seguir per reduir les molèsties causades per l’emfisema. Els consells més habituals són:

 • No fumar

 • Evitar ambients contaminats

 • Evitar canvis bruscos de temperatura

 • No exposar-se al fred extrem

 • Evitar el contacte amb malalts amb infeccions de l’aparell respiratori. 

 • Vacunar-se contra la grip i el pneumococ

 • Ser constant amb la medicació, si el metge en prescriu alguna

L’emfisema pulmonar té cura?

Quan es diagnostica un emfisema pulmonar, és irreversible. Els tractaments se centren a alleujar els símptomes i a evitar que la malaltia continuï avançant. Els tractaments es poden dividir en tres grups: medicaments, teràpia i cirurgia.

 • El tractament farmacològic es basa en l’ús de broncodilatadors, que suavitzen la tos i l’escassetat d’aire. Aquests medicaments relaxen les vies respiratòries. En altres casos, el metge pot receptar corticoesteroides per reduir la inflamació. També s’administren antibiòtics si s’ha desenvolupat alguna infecció bacteriana, com ara la bronquitis o la pneumònia.

 • En els casos més greus, se sol recórrer a bombes d’oxigen per ajudar el pacient a respirar per mitjà d’una màscara. Aquests suplements d’oxigen es recomanen a malalts amb nivells d’oxigen baixos en sang. També hi ha programes de rehabilitació pulmonar per ajudar el pacient a reduir la sensació de falta d’aire i millorar-li la capacitat pulmonar.

 • Una altra opció per als pacients amb casos més severs és la cirurgia. Amb una intervenció quirúrgica es pot reduir el volum del pulmó i extreure’n el teixit danyat. Finalment, també hi ha la possibilitat de fer un trasplantament de pulmó, que es fa quan el pacient pateix un emfisema molt greu i fracassen els tractaments anteriors.


Carles Rabassa
Director mèdic Grup Atlàntida