L’anàlisi de femta és una prova diagnòstica utilitzada per detectar la presència de diverses malalties i afeccions, ja que proporciona informació sobre la salut del tracte gastrointestinal d’un individu. La prova consisteix a examinar mostres de femta per determinar si hi ha alguna malaltia o trastorn en el tracte gastrointestinal. També es coneix com a examen fecal.

La prova es fa a petició del metge si sospita que el pacient té algun problema a l’aparell digestiu. Normalment, la mostra es recull a la intimitat de la llar, amb un petit bastonet que es col·loca en un envàs estèril i s’envia a un laboratori per a la seva anàlisi. Les mostres que cal recollir solen ser molt petites.

Què pot detectar l’anàlisi de femta?

L’anàlisi de femta pot ajudar a detectar molts tipus diferents de malalties, com malalties diarreiques infeccioses, malalties inflamatòries intestinals (MII), síndromes de malabsorció i altres. Alguns exemples són:

 • Les infeccions per Salmonella, Shigella, Campylobacter, Giardia lamblia, Clostridium difficile i Helicobacter pylori
 • La malaltia de Crohn
 • La colitis ulcerosa
 • La celiaquia
 • La insuficiència pancreàtica
 • La fibrosi quística
 • Els trastorns metabòlics
 • La cirrosi hepàtica
 • El càncer de còlon
 • Les fissures anals
 • Els pòlips rectals

femta 2

També pot proporcionar informació valuosa sobre deficiències nutricionals, com la manca de ferro o vitamina B12. Altres proves que es poden incloure són les anàlisis de sang oculta en excrements, cosa que podria indicar càncer de còlon o altres problemes intestinals, com hemorràgies intestinals per hemorroides o malaltia inflamatòria intestinal.

L’anàlisi de femta és una valuosa eina de diagnòstic, ja que algunes d’aquestes malalties poden no presentar símptomes evidents fins que no estan prou avançades per causar problemes greus.