Cada 14 de febrer se celebra el Dia Mundial de les Cardiopaties Congènites; és a dir, dels problemes que tenen a veure amb l’estructura i el funcionament del cor i que són presents en néixer.

Les malalties cardíaques congènites es pateixen quan es tenen una o més dificultats amb l’estructura o el funcionament del cor des del naixement. D’aquí que es diguin congènites, que vol dir que ja es neix amb aquest defecte o problema. De fet, les cardíaques són el tipus d’anomalia congènita més comú entre la població. A Espanya, cada any neixen prop de 4.000 nadons amb problemes de cor.

El defecte cardíac congènit pot arribar a canviar la manera com la sang flueix a través del cor, però també es pot donar el cas que aquesta patologia no causi cap dificultat en el pacient.

 

Simptomatologia més comuna

Es pot donar el cas que un pacient amb aquesta malaltia cardíaca no s’adoni que la pateix fins a l’edat adulta, quan els símptomes es comencen a fer més visibles.

Entre els senyals més habituals de les malalties cardíaques congènites en els adults, destaquen:

 • Arrítmies; és a dir, un ritme cardíac anormal
 • Sensació de falta d’aire
 • Cianosi; és a dir, un color blavós de pell, llavis i/o ungles
 • Inflor del teixit o els òrgans del cos
 • Cansament extrem després de fer un esforç

Per diagnosticar aquestes patologies es fan proves com un electrocardiograma i una radiografia de tòrax; i, sobretot, una ecocardiografia, que permet avaluar la morfologia i estructura cardíaca.

Les taxes de supervivència han augmentat molt, els darrers anys, i per això és possible no només parlar de nens amb cardiopaties congènites, sinó també d’adults amb un cor amb necessitats especials.

cardiopatia

Causes de les cardiopaties congènites

Actualment, no se sap la causa d’aquesta malaltia cardíaca. Tot i que sí que es relacionen certs hàbits amb un nombre més gran de possibilitats de tenir problemes cardíacs congènits. Per exemple, el sucre a la sang mal controlat en les dones diabètiques durant l’embaràs o ingerir alcohol durant la gestació, certs fàrmacs que s’han pres durant el primer trimestre de l’embaràs,etc.

Les causes més habituals són:

 • Genètica. Aquest tipus de malalties estan relacionades amb moltes síndromes genètiques, com la síndrome de Down o la síndrome de Turner, per exemple.
 • Medicaments. Prendre certs medicaments durant l’embaràs pot causar aquest tipus de patologies congènites. Per això, és important consultar sempre el metge sobre la medicació que es pren.
 • Rubèola. Tenir rubèola durant la gestació pot afectar com es desenvolupa el cor al fetus mentre és a l’úter.
 • Diabetis. De la mateixa manera, la diabetis durant l’embaràs també pot afectar el desenvolupament correcte del cor del nadó.
 • Alcohol, drogues i tabac. Aquests mals hàbits augmenten el risc de defectes cardíacs al nadó.

És a dir, alguns tipus de defectes cardíacs congènits estan relacionats amb anomalies cromosòmiques, factors ambientals o síndromes genètiques.

 

Es pot tractar una malaltia cardíaca congènita?

La malaltia cardíaca congènita és una patologia crònica; és a dir, per a tota la vida. Per això requereix atenció especialitzada contínua. Segons el tipus de defecte, podrà ser una malaltia simple o complexa, i afectarà un o diversos components o funcions del cor.

Els últims anys s’ha avançat molt tant en el diagnòstic com en el tractament de les cardiopaties cardíaques congènites, i s’ha aconseguit que els nadons que neixen amb aquestes patologies sobrevisquin fins a l’edat adulta.

S’ha avançat, per exemple, en les tècniques de diagnòstic fetal que permeten la detecció precoç d’aquestes anomalies. Avui, a partir de la setmana 20 de gestació, és possible visualitzar una cardiopatia congènita. Però també hi ha cardiopaties que es detecten en el moment de néixer o poc després.

La gran majoria de les cardiopaties congènites es poden tractar i corregir de manera total o gairebé definitiva, després del naixement del nadó, en gran part dels casos mitjançant cirurgia, tot i que en alguns no cal.

Sigui quin sigui el tractament, els pacients amb malalties cardíaques congènites han de fer un seguiment mèdic al llarg de tota la vida. Aquest control es porta a terme tant en l’etapa infantil com en l’edat adulta.

 

Tipus de cardiopaties congènites

Hi ha prop de 300 diagnòstics diferents de cardiopaties congènites. En la majoria dels casos, hi ha certs símptomes comuns, això no obstant, cada pacient té un pronòstic, una evolució i un tractament diferent.

Segons l’anomalia que presenten, aquest tipus de defectes cardíacs es classifiquen de la manera següent:

 • Cardiopaties congènites cianòtiques. Són les que impedeixen una oxigenació correcta de la sang. Per això, un dels símptomes és el color blavós als llavis o la pell.
 • Curtcircuits esquerra dreta. Són les cardiopaties amb un defecte a les estructures que separen la circulació pulmonar.
 • Lesions obstructives. Aquestes són les cardiopaties congènites que dificulten la sortida de la sang a les cavitats cardíaques.

 

Dr. Carles Rabassa
Centre Mèdic Atlàntida