Diu la dita que “val més prevenir que curar”. Si en algun àmbit és més aplicable que en altres aquesta màxima és en relació a la nostra pròpia salut. Seguir dietes saludables, evitar el sedentarisme, no tenir hàbits nocius… i també fer-se les proves mèdiques rutinàries i periòdiques que indiquen els protocols sanitaris. 

Aquestes proves no són una nosa sense sentit, encara que ens trobem perfectament bé des del punt de vista físic. Són un test per confirmar que no tenim cap problema de salut i que, alhora, permeten detectar indicis d’alguna malaltia o trastorn que encara no s’ha manifestat de manera evident. Són anàlisis que permeten, com diu la dita, actuar amb antelació abans d’haver d’intervenir de manera més severa.

Revisions necessàries

Al llarg de la vida, és molt recomanable anar fent les revisions periòdiques que pauten els metges. Tant en la infància i l’adolescència, com en l’edat adulta, a partir dels 40 i, sobretot, dels 50 anys. A banda de les anàlisis generals anuals, a partir de la cinquantena, cal fer-se periòdicament aquestes proves:

Dones

  • Examen pelvià i citologia. Per descartar patologies ginecològiques o afectacions més greus, com el càncer del coll d´úter.
  • Mamografies. A més de l’auto exploració en edats més joves, cal recórrer a la prova mèdica anual a partir dels 50 anys, per prevenir el càncer de mama.

Homes

  • Colonoscòpia. Per descartar els càncers de còlon i pròstata. Si hi ha antecedents familiars, cal començar a fer-se la prova abans dels 50 anys.
  • Examen testicular. Per controlar que no canvien de mida i color i que no hi ha dolor a la zona.
  • Control de la pròstata, Mirar els valors del PSA en sang.

A banda d’altres proves més genèriques, també és important fer-se cada any el test de la sang oculta en femta, un programa que des de fa pocs anys s’ha implantat de manera massiva a Catalunya per detectar de manera precoç el càncer de còlon.

mammography-ga5a93da9d_1920

Les dones són disciplinades

Les dades de l’última enquesta de salut de Catalunya posen de manifest que en el terreny de la prevenció les dones són força disciplinades a l’hora de seguir les recomanacions mèdiques. Per exemple, 9 de cada 10 dones d’entre 50 i 69 anys es fan mamografies de manera periòdica. El 71% de les dones d’entre 25 i 64 anys acudeixen a citologies vaginals regularment.

Pel que fa a la prova de la sang oculta en femta, que se la fan tant dones com homes entre els 50 i els 69 anys, el percentatge baixa fins al 60%. Tot i això, és una xifra que va augmentant de manera sostinguda cada any des que es va implantar, el 2015.

A banda d’aquestes proves més específiques, els metges aconsellen que, a partir dels 40 anys, tothom es faci una revisió genèrica -anàlisi de sang i d’orina, revisió pulmonar i de la pressió arterial, eco, cardiograma, radiologia de tòrax…- per detectar de manera precoç algun problema que es pugui tenir. Perquè sempre és millor prevenir que curar.