La cervicàlgia i el seu tractament amb acupuntura

El dolor cervical, la tortícoli són malalties molt típiques en la nostra societat. Els factors desencadenants són amplis. Es poden produir per estar sotmesos a corrents d’aire natural o artificial, tant d’aire fred o de calor, per traumatisme, accident, per costums posturals, per envelliment dels ossos, artrosis, disminució dels espais interdiscals, hèrnies, protusions i altres causes.

El dolor de les cervicals té diverses maneres de manifestar-se. Hi ha dolors en els quals només apareix quan girem el cap, o apareix en inclinar el cap cap a endavant o cap a enrere o quan intentem deixar caure el cap en una direcció.

Si analitzem les cervicàlgies des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa, l’origen del dolor ve de dues possibles causes. La primera per un estancament d’energia i sang, i la segona per un buit d’energia com a causes principals. Com a secundàries estaria l’atac de vent fred o calor que provoca l’estancament de l’energia i de la sang.

Depenent del símptoma de dolor i de la zona que està afectada, el acupuntor sap com o quines són els meridians afectats i pot actuar en conseqüència. No és el mateix tractament per una cervicàlgia que cursa amb dolor en caure el cap endavant amb una que el dolor apareix quan es gira el cap.

Els tractaments amb acupuntura tenen que ser rigorosos per poder obtenir uns bons resultats. Com hem vist anteriorment hi ha diferents factors amb diferents signes, per això els tractaments també tenen de ser diferents, per poder enfocar la malaltia en tota la seva globalitat.

L’artràlgia i el seu tractament amb acupuntura

El dolor de les articulacions es defineix com a artràlgia. El dolor pot referir-se a una malaltia, traumatisme o infecció. En la medicina tradicional xinesa aquest tipus de malalties es denominen síndromes de Bi o Pei, significa que l’energia o la sang està en obstrucció i no circula d’una manera correcta. Sintomatològicament provoquen dolor, entorpiment articular i muscular i sensació de feixuguesa.
acupuncture treatment
El dolor de les articulacions en la medicina tradicional xinesa està provocat per; el fred, la calor, la humitat i el vent, a més de per un traumatisme o lesió. Aquestes energies provoquen l’estancament de l’energia i de la sang i amb això el dolor.

Però com podem distingir el motiu que produeix l’artràlgia? Cal observar les característiques de la malaltia. Vegem una petita descripció dels símptomes de les diferents energies que poden provocar dolor articular:

  • Quan l’energia que provoca la malaltia és la calor, l’articulació està calenta, inflamada, amb dolor que es calma amb fred. A més, poden aparèixer altres signes com febre, inquietud, set, aversió al fred.
  • Si és el fred, el dolor és molt intens i s’acompanya amb contractura muscular, sol ser un dolor agut que millora amb la calor.
  • En les artràlgies que apareixen per la humitat, aquestes es presenten un dolor fix amb parestèsia, apareix feixuguesa en tot el cos, segons va passant el temps la malaltia empitjora més, podent aparèixer signes d’artrosi o artritis i atròfia muscular.
  • Finalment, en el cas del vent el dolor és mòbil, no es queda en una sola articulació pot anar passant de l’espatlla al genoll o al canell, es calma amb la calor i empitjora amb el fred.

Però en general les artràlgies solen estar combinades per més d’un factor com el vent i el fred o el vent i la calor o la humitat i el fred o la humitat i la calor. En la pràctica es distingeixen principalment dos tipus artràlgia per calor i artràlgia per vent-fred-humitat.

Mitjançant l’acupuntura es poden corregir aquestes malalties. El tractament es realitza en funció de cada cas en concret. Són tractaments personalitzats perquè cada pacient és diferent i diferent és la seva malaltia. No es pot tractar igual una artràlgia de fred que una de calor. I el tractament de la malaltia no solament tractem el símptoma sinó el més important, la causa.

ACUMEDIC,  CENTRE ACUPUNTURA I NATUROPATIA