Definim salut com el “estat complet de benestar físic, psicològic i social, i no només l’absència de malaltia” (OMS). Actualment tots veiem lògica aquesta definició, ja que hem acceptat que la salut d’una persona no consisteix només en no estar malalt. No obstant això, abans dels anys cinquanta no es tenia tan clar aquest concepte, és per això que la ciència avança i es van implementant noves definicions. Evidentment, des de llavors fins avui en dia la ciència ha seguit avançant creant nous conceptes que s’adaptin més a les nostres necessitats com el que tractarem en aquest article: l’Empresa Saludable.

Definim com a Empresa Saludable aquella empresa la cultura de la qual, clima i pràctiques creen un entorn que promou la salut i el benestar en els seus empleats, així com l’efectivitat empresarial (National Institute forOccupational Safety and Health).

D’on sorgeix la necessitat de crear el concepte d’Empresa Saludable?

 • La primera causa de mort per accident de treball són les malalties cardiovasculars. En 2010 era un 40% i ha anat augmentant fins al 48% en 2016. (Estadístiques MEYSS 2017)
 • La falta d’hàbits saludables representa el 27% dels factors que generen tensió en el treball. (OMS)
 • La productivitat pot veure’s reduïda fins a un 20% a causa d’una mala alimentació. (OIT)
 • Per cada dia de baixa d’un empleat actiu es produeixen 4 dies de baixa d’un empleat sedentari (Sistema Nacional de Salut de Canadà).
 • Els programes d’activitat física en el treball redueixen el 32% les probabilitats d’agafar la baixa i augmenten la productivitat un 52%. (Southern Australian Workplace Physical Activity Resource Kit)
 • Un empleat actiu físicament és un 12% més productiu que un de sedentari (Sistema Nacional de Salut de Canadà)
 • Per cada euro invertit en una pràctica saludable, es retornen a l’empresa de tres a sis euros de benefici.
 • El benestar en el treball és definit com la qualitat de l’experiència de l’empleat i la seva funcionalitat en el treball. Definim tres tipus de benestar: psicològic, social i físic.

Al seu torn, aquestes tres tipologies de benestar són estudiades des de tres enfocaments, la felicitat, les relacions i la salut (Grant et al., 2007); representant així els tres pilars fonamentals per arribar a ser una Empresa Saludable, en la qual ja no es mira per la salut dels treballadors, sinó per la salut de les persones. La motivació del treballador ja no s’aconsegueix solament amb l’augment de sou, que resulta ineficaç en moltes ocasions a causa de l’efecte sostre com va determinar Warr (1987) en el seu model vitamínic, ara cal preocupar-se per les necessitats de les persones.

beneficis empresa saludable

El primer pas per arribar a ser una Empresa Saludable efectiva consisteix a passar una enquesta als treballadors preguntant aspectes sobre el seu estat de salut, les seves necessitats, aspectes que els ajudarien a estar millor, etc. A partir dels resultats podrem començar a plantejar mesures que solucionin aquestes necessitats i augmentin el benestar.

Recomanacions en l’àmbit de la salut:

 • Posar a disponibilitat dels treballadors serveis mèdics com a fisioterapeutes, podólogos, psicòlegs, etc.
 • Oferir assistència telefònica.
 • Assessorament social.
 • Serveis de cangur.
 • Facilitats per accedir als gimnasos.
 • Realitzar xerrades sobre tabaquisme o consum d’alcohol.

Recomanacions l’àmbit de de la nutrició:

 • Crear menús saludables per als empleats que mengen en el treball.
 • Definir un dia a la setmana per portar fruita.
 • Oferir assessorament dietètic.

Recomanacions en l’àmbit emocional:

 • Oferir suport psicològic.
 • Realitzar xerrades sobre la gestió de l’estrès.
 • Premiar als treballadors en haver aconseguit algun objectiu.
 • Promoure el bon ambient laboral.

Els objectius que s’han de marcar les empreses per arribar a ser Empresa Saludable han de ser objectius SMART, això és, han de ser específics, mesurables, acordats, realistes i amb dates concretes; d’aquesta manera serà molt més fàcil aconseguir-los.

Implementar les mesures per aconseguir ser una Empresa Saludable proporciona beneficis als treballadors, ja que augmenta el compromís amb el treball, proporciona motivació, fomenta el bon clima laboral, augmenta la qualitat de vida posat que facilita la conciliació laboral i familiar i permet sentir-se part de l’empresa. Però, a més, també és beneficiós per a la pròpia empresa perquè permet retenir el talent i així augmenta la productivitat la qual cosa fa que l’empresa sigui més eficient i productiva, i fins i tot més sostenible.

 

Elena García