Addicció als porros en l’adolescència: un problema per al cervell

L’adolescència és una etapa complicada i de transició. A vegades, l’adolescent busca el seu lloc en un grup i acaba adoptant hàbits poc saludables, com ara el consum de cànnabis. Fumar porros de manera habitual pot causar greus problemes tant en la salut física com psicològica, a més de tenir conseqüències socials.

L’adolescència és una etapa transgressora i plena de canvis en què els joves encara estan en ple desenvolupament. Aquesta transició de la infància a l’edat adulta és el moment de reafirmar la identitat pròpia i, moltes vegades, demana un cert sentiment de permanència en un grup.

Això està relacionat amb l’inici del consum de drogues com l’alcohol o la marihuana. A més, aquests anys comença la curiositat i la recerca de noves sensacions i límits. Actualment, el consum de marihuana és molt comú, i cada vegada més en edats més primerenques.

Però el consum de marihuana per part dels adolescents és realment nociu. En els joves, el cervell encara s’està desenvolupant activament, fins als 25 anys aproximadament, i el cànnabis afecta el desenvolupament de les connexions cerebrals. Donada la plasticitat cerebral en aquesta etapa, consumir porros a aquestes edats –sobretot de manera freqüent– els pot danyar el cervell en desenvolupament i provocar alteracions irreversibles.Quan més jove s´inicïi el consum, més risc de seqüeles.

Un treball publicat el 2020 va revelar que un o dos porros són suficients perquè es produeixin alteracions al cervell (Lorenzetti, et al., 2020). És a dir, fumar marihuana o haixix durant l’adolescència incideix, i molt, en l’aprenentatge i la memòria a curt i mitjà termini, però també té grans efectes al cap de molts anys.

 

Efectes negatius del consum de porros

Aquesta addicció no tan sols origina problemes de desenvolupament físic, sinó també mental, social i emocional. De fet, segons diversos estudis, comparats amb els adolescents que no consumeixen marihuana, els que sí que ho fan tenen més probabilitats d’abandonar l’escola.

Entre les conseqüències negatives del consum de marihuana en adolescents, destaquen:

– Empobriment intel·lectual: dificultat per pensar i resoldre problemes, alteracions de la memòria a curt termini , problemes d´aprenentatge, dificultat per mantenir l´atenció.

– Risc de patir trastorns mentals, com l´esquizofrènia

– Menys coordinació física i/o alteració de la coordinació motora, manca de reflexos.

– Augment de la gana.

– Dificultat per agafar el son i descansar.

– Problemes d’ansietat, irritabilitat, labilitat emocional, por o pànic.

– Augment d’insatisfacció vital i problemes anímics.

– Risc d’addicció: prediscposa a altres adiccions.

– Aparició del síndrome amotivacional; és a dir, actuar de manera irresponsable davant les obligacions diàries, abandonar els estudis, aïllar-se…

– Tos irritativa, tensió arterial baixa i envermelliment de les conjuntives oculars.

– Alteracions del cicle menstrual en les adolescents.

 

Com diferenciar el consum ocasional de porros d’una addicció

porros-joves-02

El consum ocasional és, precisament, això. L’adolescent fumarà un porro de tant en tant, amb amics o en situacions excepcionals. Per tant, el més comú és que el seu rendiment escolar no es vegi afectat, ni els seus interessos o hobbies personals.

El primer senyal d’alerta és que el jove comenci a gastar més diners dels habitual sense justificació o que la seva conducta es vegi modificada sense motiu. Cal no oblidar que la marihuana és addictiva i predisposa a altres drogodependències.

De fet, entre el 10% i el 30% de les persones que consumeixen cànnabis desenvolupen una addicció. I, quan el consum ha començat abans dels 18 anys, la probabilitat de dependència augmenta de manera exponencial.

 

La funció indispensable del nucli familiar

Per això, la prevenció ha de començar a la pròpia família, on els fills s’han de sentir estimats i respectats. Els pares, a més, han d’intentar conèixer els amics i les companyies freqüents i fomentar, des de ben petits, un estil de vida saludable.

En aquest sentit, a més, és important que a casa hi hagi normes i límits, però sempre raonables i adequats. Un bon clima familiar és la millor ajuda per solucionar els problemes en adolescents.

 

Però, i si l’adolescent ja és consumidor de porros?

Llavors és important no abordar el tema si està sota els efectes de la droga. Quan sigui el moment correcte, cal parlar en la intimitat, en un espai confortable, i tenir temps per parlar amb calma.

Es recomana no acusar ni castigar: és probable que els adolescents no vulguin escoltar i/o que rebutgin tota la informació que se’ls doni. Finalment, és aconsellable buscar assessorament professional que aporti solucions.