A Espanya, cada habitant genera aproximadament uns 460 quilos d’escombraries, dels quals el 60% acaba en l’abocador. Això porta al fet que paraules com reciclatge, escalfament global, canvi climàtic, espais verds,… siguin paraules que estan agafant molta rellevància en la nostra societat i no és casualitat. Augmenta el nombre d’estudis que posen en alerta la realitat de l’escalfament global i el canvi climàtic.

Quines conseqüències té l’escalfament global? Principalment que la temperatura mitjana de la Terra augmenti. Es calcula que pel 2050 hagi augmentat 4 graus respecte a la mitjana actual, això fa que:

 • En el que va de segle, hagi augmentat de mitjana el nivell del mar en aproximadament uns 10 cm, més del doble que al segle XX, amb la qual cosa algunes poblacions costaneres poden veure’s en perill.
 • L’aparició de fenòmens meteorològics extrems que es veuen augmentats, com les onades de calor, inundacions, sequeres,…
 • Canvis en l’ecosistema, principalment suposa que hi hagi un augment de desertificacions, la qual cosa provoca que la terra perdi nutrients dificultant el cultiu.
 • Facilita la reproducció d’insectes augmentant el risc de propagació de malalties.
 • En els propers anys, la Terra augmentarà la seva temperatura mitjana entre 1.5Cº i 2.5º el que provocarà que el 20-30% de les espècies estiguin en perill d’extinció.

Aquestes són algunes de les conseqüències i amb aquestes dades negatives de l’escalfament global, està a les nostres mans si volem que segueixi avançant aquest fenomen o volem contribuir per reduir-lo i revertir-lo. Si decidim reduir-lo, disposem d’una eina senzilla i que pot fer tothom des de casa seva o en el seu lloc de treball i és el reciclatge.

L’acció de reciclar, que és tan fàcil com separar i tirar les escombraries que produïm diàriament en un contenidor o un altre, té un gran impacte positiu, com per exemple:

 • Estalviar energia i reducció de la contaminació, la qual cosa es tradueix menys generació de CO2 per crear nou material i així es redueixen els gasos que provoquen l’efecte hivernacle.
 • Disminució del consum de recursos naturals, per exemple tant el vidre com el metall es pot reciclar infinites vegades ja que no perden les seves propietats en reciclar-se, permetent crear nous materials disminuint l’ús de recursos naturals.
 • Reciclar evita l’ús d’abocadors, aquests són molt contaminants per al medi ambient i molt molests per a les persones.
 • El reciclatge permet la creació de nous llocs de treball.
 • Si tothom reciclés de manera correcta disminuiria el cost del reciclatge.

D’altra banda existeix un model anomenat la regla de les tres erres o conegut també com les tres erres de l’ecologia. Mitjançant aquestes tres erres es pretén generar uns hàbits de consum més saludables per al planeta. Aquestes tres erres són:

 • Reduir: Es tracta de promoure els materials que se’ls pugui donar més d’un ús. Per tant reduir els materials que estan destinats a una única funció o a un sol ús. Per exemple productes d’usar i tirar. Reduir el consum de productes tòxics i contaminants, una manera de reduir-ho és fer ús del transport públic.
 • Reutilitzar: En aquest punt es tracta de donar prioritat a aquells materials que es puguin reutilitzar. Moltes vegades quan es demana menjar fet perquè la portin a casa, vénen en tuppers, doncs aprofitar-los per usar-los quan hàgim de menjar fora de casa. Un altre cas de reutilitzar, usar papers usats com a esborradors.
 • Reciclar: Aquesta és la R més conegudes de totes i ha de ser l’última opció, quan no és possible ni reduir ni reutilitzar. Prenent l’exemple del paper esborrador, quan ja no es pugui aprofitar més, reciclar-ho.

Per tant, d’una banda tenim l’escalfament global, del com tots som una mica responsables. Però d’altra banda tenim a les nostres mans una solució contra aquest greu problema, a través del reciclatge i el model de les tres R.

Amb aquesta manera de vida que vetlla per la sostenibilitat del planeta podem reduir el consum de matèries primeres i l’energia per poder obtenir més. Reutilitzar implica aprofitar millor i de manera més eficient els materials dels quals disposem. Reciclar ens permet crear materials nous a partir de materials usats, no només això sinó que el propi reciclatge també permet crear llocs de treball.

reciclaje

Efectes positius del reciclatge

En aquest segon apartat de l’article sobre el reciclatge, veurem l’impacte positiu que té el fet de reciclar paper, envasos de plàstic, vidre, etc. així com alguns consells fàcils de realitzar, que ajuden al reciclatge i a l’estalvi del consum energètic o material.

Com a curiositat, sabies que l’origen del símbol del reciclatge anomenat cercle de Möbius, ve d’un concurs de disseny organitzat per Container Corporation of America l’any 1970. El guanyador va ser Gary Anderson i les tres fletxes representen les tres fases principals del reciclatge:

 • La recollida dels residus,
 • El processament dels mateixos
 • La volta de nou al seu procés productiu.

Dit això, ara veurem quins efectes positius tenim si fem ús dels contenidors de reciclatge i de com podem disminuir el consum energètic.

Si reciclem paper:

 • El paper es pot reciclar fins a 7 vegades.
 • Reciclant 1 tona de paper de diari, s’estalvia fins a 4.000kwh d’electricitat, prou com per donar energia a una casa de 3 habitacions durant tot l’any.
 • Si tots els diaris es reciclessin s’estalviaria la desforestació d’uns 250 milions d’arbres a l’any.
 • Per fabricar 1000kg. de paper de bona qualitat es necessiten uns 3.300kg. o el que es tradueix en 13 arbres de grandària normal.

Si reciclem ampolles, envasos de plàstic, metàl·lics i briks:

 • Amb 80 llaunes de refrescs es pot fer una llanda de bicicleta
 • Amb el reciclatge d’una ampolla de plàstic s’estalvia l’energia necessària per mantenir una bombeta encesa durant 6 hores.
 • Quan es recicla 2 tones de plàstic usat, s’estalvia una tona de petroli, com també una gran quantitat d’aigua. Per cada tona de briks transformats en tectan reciclat (és un producte semblat a l’aglomerat de fusta), s’estalvia 1500kg de fusta, 100.000 litres d’aigua i 221kg de gasoil. Aquest producte es pot usar per crear des de sòls fins a mobles.

Si reciclem vidre:

 • Per cada quilogram d’envàs de vidre reciclat s’obté pràcticament un quilogram de nous envasos.
 • 3.000 ampolles reciclades són uns 1000 quilos menys d’escombraries que van a parar als abocadors.
 • Amb l’energia que s’estalvia per aconseguir amb el reciclat de 4 ampolles de vidre, s’aconsegueix que un frigorífic funcioni un dia complet.
 • L’energia estalviada que s’ha aconseguit a Espanya amb el reciclatge del vidre des de 1998 equival al consum elèctric de tots els hospitals del país durant 3 anys.

Consells per reciclar o reduir el consum

 • Habilitar galledes que permetin la classificació de les escombraries.
 • Usar sempre que es pugui paper reciclat o esborranys quan no es tracti de documents importants.
 • Utilitzar la comunicació electrònica abans que el paper.
 • A l’hora d’imprimir documents, imprimir-los en qualitat d’esborrany.
 • Existeixen programes que permeten imprimir amb lletra ecològica.
 • Desconnectar els aparells electrònics i no deixar-los en suspensió quan es deixen d’utilitzar.
 • L’ús de focus fluorescents que gasten 13w o bé els focus LED que consumeix 3w i proporciona la mateixa llum.
 • En el treball usar una tassa pròpia.
 • Aixafar els envasos abans de tirar-los ja que estalvia més espai en les escombraries.

 

contenedores de reciclaje

Aquests són alguns consells que podem fer en la nostra vida diària i hi ha molts més. Com podem observar a la mínima que reciclem materials, ja generem un impacte positiu sobre el medi ambient. Sobretot quant a l’estalvi de recursos naturals, consum d’energia i la disminució de la contaminació. Amb els exemples que hem vist, podem veure que amb molt poc esforç, es pot aconseguir molt. Per això és important ser conscients de la importància del reciclatge i el seu impacte positiu que comporta.

També recordar que el reciclatge ha de ser l’última opció, si recordem el model de les tres R, tenim les erres de reduir i reutilitzar. Aquestes han de ser nostres dues erres prioritàries i quan no es puguin complir, aplicar l’última R, reciclar.

Ja que les dues primeres erres, permeten incrementar encara més l’estalvi de recursos i consum d’energia per produir nous materials. Ja que encara que un recicli, de vegades per produir material nou no solament n’hi ha prou amb el material reciclat. Per exemple en el cas del paper reciclat, per crear-ho es necessita crear pasta de paper nova, que al costat de la pasta del paper usat, es crea el paper reciclat.

 

Jordi Quintanilla

Equip de Medicina Lliure