Detectar si patim una intolerància alimentària no és fàcil, perquè de vegades el que ens produeix malestar no és un aliment en concret sinó algun producte que s’hagi fet servir per processar-lo al llarg de la cadena de producció i conservació. La intolerància es produeix quan el nostre sistema digestiu no és capaç de digerir de forma correcta algun aliment. Els casos més comuns són a la lactosa i al gluten, però n’hi ha molts més.

Els símptomes poden ser difusos, però recurrents, i solen variar en cada persona, de manera que el diagnòstic ha de ser individualitzat. De totes maneres, podem sospitar que tenim una intolerància quan de manera sovintejada patim trastorns relacionats amb la digestió –vòmits, restrenyiment, diarrees, gasos…– però també altres afectacions com mal de cap després de menjar o fins i tot picor i dolor poc explicable. Sentir-se inflat o engreixar massa sense motiu també poden estar associats a les intoleràncies alimentàries.

Quatre passos

Si sospites que pots patir una intolerància, hi ha un mètode en quatre passos, a base de descarts, que et pot ajudar a concretar quin és l’aliment que te la provoca:

1 – Apunta cada dia què menges a cada àpat.

2 – Observa si tens cap dels símptomes després de menjar.

3 – Si després de fer aquesta observació, sospites d’algun aliment, elimina’l de la teva dieta i torna a fer la comprovació a veure si els símptomes desapareixen.

4 – Si no millores, repeteix el procés amb altres productes sospitosos.

És un mètode lent, però és el que recomanen els metges per anar descartant aliments fins a detectar el causant de la teva intolerància. També cal tenir en compte que el procés pot ser encara més llarg si la intolerància no es deu a un aliment sinó a algun producte químic.

De totes maneres, quan la situació persisteix i afecta la vida quotidiana, els metges solen derivar el pacient a l’especialista -endocrí-, que encarregarà un test específic. Consisteix en una anàlisi de sang per veure com reaccionen els anticossos del pacient amb determinades substàncies dels aliments. D’aquest estudi, se’n derivaran unes recomanacions d’aliments que cal evitar per evitar els trastorns.

Obesity prevention, conscious eating, nutrition choices, mindfulness and healthy lifestyle. Addicted woman refuse to eat sweets, close up

Intoleràncies i al·lèrgies

Les intoleràncies alimentàries produeixen malestar, amb els símptomes genèrics que hem descrit, i ens afecten perquè vol dir que el nostre estómac no és capaç d’absorbir tots els nutrients que incorporem a la nostra dieta. Però cal no confondre-les amb les al·lèrgies, que poden arribar a ser molt més greus.

Les al·lèrgies són reaccions immunològiques exagerades a conseqüència de la ingestió, la inhalació o el contacte amb un aliment concret, els seus derivats o algun additiu que s’hagi fet servir. És a dir, aliments segurs i saludables per a la majoria de la població poden ser per als que pateixen l’al·lèrgia un risc molt alt de patir  trastorns greus, com inflamació, tancament de la gola o dificultats per respirar. En casos extrems, pot arribar a comprometre la vida dels afectats. 

Per tant, davant de qualsevol sospita el millor és demanar una visita al metge amb l’objectiu de fer un bon diagnòstic.

 

Dr. CarlesRabassa
Centre Mèdic Atlàntida