2808, 2017

agost 28th, 2017|Sense categoria|

Avui dia se sap que la sexualitat està lligada a la persona des del moment en què naixem, ja que aquesta influeix en el comportament. Però què passa si afegim a la persona la Síndrome de Down. Funciona de la mateixa manera que una persona que no presenta una discapacitat intel·lectual? Tens desitjos sexuals o sentiments? Els més important, què pensa la societat sobre la sexualitat en les persones que tenen Síndrome de Down, És acceptada?

(més…)

2006, 2017

juny 20th, 2017|Psicologia|

Els trastorns depressius són un dels principals trastorns que afecten a les persones majors. En primer lloc, convé tenir en compte a què ens referim quan parlem de depressió. Aquest terme és utilitzat per designar un estat de desenvolupament, pot evocar un tipus de caràcter, una tendència permanent de la personalitat; expressa en altres casos variacions momentànies i lleugeres de l’humor, o bé s’utilitza per designar trastorns severs o duradors. Encara que les dades epidemiològiques assenyalen que la depressió en la tercera edat és moderada i en algunes ocasions severa, i l’estat bipolar és molt poc freqüent, el diagnòstic de la depressió és un tema complex, que condueix a molts errors (Blazer, 2002).

La presentació dels símptomes és atípica en unes ocasions (Spar i La Rue, 2006), i en unes altres, els símptomes de la depressió són entesos com una cosa normal en l’ancià, sense que se’ls presti l’atenció suficient (Alexopoulos, 2005; Lebowitz i cols., 1998). La depressió major en persones de més de 65 anys ha estat estimada entorn d’un 1.4% en les dones i un 0.4% en homes, amb una prevalença global entorn de l’1% (Weissman i cols., 1988).

Encara que l’etiologia de la depressió en la tercera edat no està clara, existeixen algunes peculiaritats en l’estructura i funció cerebral, així com en les anàlisis neuroquímiques (com l’augment de la monoaminooxidasa) i neuroendocrins perifèrics (com la disminució en la forma estimulant del tiroide). La depressió d’inici tardà és un quadre clínic heterogeni, que se solapa amb altres malalties cerebrovasculars i neurològiques, evidents o no, quan apareix per primera vegada (Spar i La Rue, 2006). S’ha estimat que aproximadament el 24% dels pacients amb patologia cerebral vascular, especialment lesions hemisfèriques esquerres frontals, pateixen depressió.

D’altra banda, les manifestacions clíniques de la depressió en la tercera edat són similars a les de l’adult, manifestant una sèrie de símptomes i canvis psicofisiològics peculiars que li diferencien de la resta de la població (Koenig i Blazer, 2006). Un dels símptomes centrals en la depressió de les persones majors és l’apatia, que pot concebre’s com un símptoma associat a la depressió o com una síndrome pròpia que difereix de l’estat depressiu (Marín, 1990). La depressió i l’apatia, per separat, es relacionen amb el funcionament executiu i la velocitat de processament, respectivament. No obstant això, considerant la “depressió apàtica” com a entitat, l’efecte de l’apatia incrementa el deteriorament executiu (Feilg, Razani, Boone, Lesser i 2003).

Característiques de la depressió a la tercera edad:

 • Episodis més llargs i resistents al tractament farmacològic.
 • Menor verbalització de sentiments d’inutilitat o de culpa.
 • Alexitima (dificultat per a l’expressió verbal de les emocions).
 • Existència freqüent de deliris i al·lucinacions en la depressió major.
 • Símptomes negatius: apatia i aplanament afectiu (falta d’expressivitat facial, disminució de moviments espontanis, pobre contacte ocular i poca reactivitat emocional).
 • Emmascarament amb símptomes psíquics o corporals (com a anorèxia, bulímia, fòbies o conductes autodestructives).
 • Major risc suïcida, especialment en homes i particularment, quan viuen sols.
 • Freqüent agitació psicomotriu, normalment acompanyada d’una intensa ansietat o bé inhibició psicomotriu intensa i atípica.
 • Major irritabilitat.
 • Presència important de trastorns de la son, sobretot insomni o hipersomnia.
 • Freqüents somatitzacions ansioses.
 • Menys variacions diürnes de l’humor.
 • Disfunció cognitiva.

depressió a la tercera edad

En relació a aquest últim punt, cal assenyalar que la comorbilitat entre depressió i demència és molt alta. Atès que la depressió pot anar acompanyada d’alteracions en el funcionament cognitiu, amb freqüència resulta difícil diferenciar entre tots dos trastorns.

Ara bé, què sabem sobre el pronòstic? Es coneix encara relativament poc sobre els factors que poden estar implicats en el pronòstic i curs de la depressió en ancians, existint alguns factors de risc identificats.

Factors de risc de la depressió a la tercera edat:

 • Gènere femení.
 • Pèrdua de rols.
 • Duel per la pèrdua d’un ser estimat.
 • Ancians sense parella.
 • Soledat i aïllament social.
 • Canvis de residència.
 • Antecedents d’episodis depressius previs.
 • Malalties cròniques.
 • Presència de discapacitat secundària a una pèrdua de visió o d’audició.

Existeix certa evidència que les expectatives d’autoeficàcia poden jugar un paper especialment rellevant en el desenvolupament de trastorns depressius en la tercera edat. En un treball realitzat per Davis-Berman (1988), en el qual es va estudiar la relació existent entre autoeficàcia percebuda i simptomatologia depressiva en ancians, els resultats van indicar una forta relació entre autoeficacia física i social amb depressió (r = 0.55 i 0.29 respectivament), identificant-se els valors de autoeficacia física i social com els millors predictores de depressió, amb uns coeficients de regressió de 0.29 i 0.36, respectivament.

En un altre estudi realitzat per Holahan (1984), es va mostrar la relació existent entre esdeveniments de vida i distrés psicològic en el cas dels homes, i una major associació d’estrès quotidià i distrés i símptomes físics en les dones, però en tot cas, la conseqüència més destacable va ser la relació inversa obtinguda en autoeficacia pel que fa al mal ajust psicològic i depressió, amb independència del sexe i l’edat. En un estudi posterior (1987), aquests mateixos autors van analitzar, a través d’un any de seguiment, la relació entre autoeficacia, suport social i depressió. Els resultats obtinguts van mostrar que el nivell inicial d’autoeficàcia va estar relacionat amb la provisió de suport social un any més tard, mostrant també que l’autoeficàcia actuava directament sobre la depressió i indirectament a través de l’augment en la disposició de suport social. Generalment, com passa en altres edats, no només cal tenir en compte les variables socials, sinó que es tracta d’una interacció conjunta de variables biològiques, psicològiques i socials.

 

Lourdes Romero Torres

Psicòloga

3005, 2017

maig 30th, 2017|Sense categoria|

Avui dia existeixen molts estereotips sobre la vellesa. La paraula vellesa té moltes vegades una connotació negativa ja que s’associa al final de la vida, problemes de salut o fragilitat. Si a una persona se li dóna a escollir entre ser jove o gran, el més probable és que esculli la primera opció ja que té molta vida per davant, però què passa si un escull ser gran, doncs implica que a diferència del jove ha tingut l’oportunitat de créixer, d’experimentar, de conèixer, en resum, ha tingut una experiència doncs l’edat no és més que un nombre que assenyala l’experiència vital, cosa que triar ser jove això es converteix en una incertesa.

Un dels grans problemes que enfronta la vellesa actualment és de caràcter social: la construcció social que es fa sobre una persona major a partir d’estereotips, destacant les connotacions negatives abans que les positives, convidant a donar una visió depriment de la vellesa, creient que el seu rendiment no serà bo, elaborant estratègies d’evitació ja que responen a profecies socials que se suposa que els majors ja no poden o han de (Arias i Iacub, 2010). Tot això acaba per dificultar l’oportunitat d’envellir bé.

La valoració que es dóna de la vellesa no sempre és la mateixa en tots els llocs, ja que pot variar en funció del tipus de societat en la qual s’estigui:

 • En societats caçadors-recol·lectors: en aquest tipus de societat, les persones majors ocupen un rol important amb quant a les obligacions, atès que s’encarreguen de la transmissió simbòlic-cultural del coneixement a causa de la seva experiència acumulada i perquè no compten amb registres escrits que permetessin transmetre el saber.
 • En societats agrícoles: En aquest cas les persones majors ocupen un estatus dominant tant en l’àmbit familiar com a social i la seva autoritat s’imposa mitjançant una sèrie de normes culturals que afavoreixen la coexistència i coresidencia intergeneracionals.
 • En societats industrials: vindrien a ser les societats com la qual vivim, les persones majors normalment estan aïllats de la resta del grup o reben ajuda dels seus descendents mentre no posin en perill el seu nivell de benestar estàndard (Carbajo, 2009).

estereotipos sobre la vejez

Com podem observar en aquests tres tipus de societats el valor i el rol que juga una persona major és molt diferent, per la qual cosa nosaltres decidim quin significat i quin rol li volem donar a la paraula vell, una paraula que significa saviesa i experiència podent tenir la seva importància dins de la societat o bé un significat de fragilitat i inutilitat apartant-lo de poder donar-li l’oportunitat de ser útil.

D’altra banda, hi ha estudis sobre el fet que el benestar, la felicitat, la satisfacció vital i l’afecte positiu no decreixen en la vellesa. S’ha observat que a mesura que passa el temps no només es mantenen sinó que es pot veure augmentat, produint el que es coneix com la “paradoxa de la vellesa”. Encara que hi hagi un declivi físic i cognitiu, es manté i fins i tot pot veure’s incrementat el benestar psicològic. Això permet trencar l’estereotip negatiu que les persones majors són persones depressives o d’humor negatiu.

Respecte a les emocions, en les experiències de fluïdesa (es refereix a un estat psicològic que poden experimentar les persones en l’execució d’activitats motivades intrínsecament), les emocions positives segueixen presents i es mantenen a un nivell similar a la dels adults joves.

Si parlem de la sexualitat en la vellesa, un pot caure en la temptació de pensar que una persona major perd l’apetit sexual o no desitja mantenir relacions sexuals. No obstant això hi ha estudis que ens indiquen que no és així, la disminució de la sexualitat es deu més al deteriorament de la salut o el fet de ser vidu que a l’augment de l’edat, i fins i tot hi ha estudis longitudinals en què van mostrar que els adults majors tenen una sexualitat activa.

A manera de conclusió, tenim d’una banda que sí és veritat que amb el pas dels anys el risc de patir una malaltia augmenta, així com la presència de deteriorament cognitiu, però d’altra banda hi ha molts estereotips sobre la vellesa que no són reals, com que són menys feliços o es gaudeix menys de la vida.

El tenir més anys de vida implica una experiència i una visió de la vida que des d’una altra manera no es pot obtenir. De nosaltres com a persones i com a societat depèn si volem atorgar-li un significat positiu o negatiu a la vellesa i que aquests puguin exercir un rol actiu o passiu en la societat.

Jordi Quintanilla

Equipo de Medicina Lliure

905, 2017

maig 9th, 2017|Mediambient|

A Espanya, cada habitant genera aproximadament uns 460 quilos d’escombraries, dels quals el 60% acaba en l’abocador. Això porta al fet que paraules com reciclatge, escalfament global, canvi climàtic, espais verds,… siguin paraules que estan agafant molta rellevància en la nostra societat i no és casualitat. Augmenta el nombre d’estudis que posen en alerta la realitat de l’escalfament global i el canvi climàtic.

Quines conseqüències té l’escalfament global? Principalment que la temperatura mitjana de la Terra augmenti. Es calcula que pel 2050 hagi augmentat 4 graus respecte a la mitjana actual, això fa que:

 • En el que va de segle, hagi augmentat de mitjana el nivell del mar en aproximadament uns 10 cm, més del doble que al segle XX, amb la qual cosa algunes poblacions costaneres poden veure’s en perill.
 • L’aparició de fenòmens meteorològics extrems que es veuen augmentats, com les onades de calor, inundacions, sequeres,…
 • Canvis en l’ecosistema, principalment suposa que hi hagi un augment de desertificacions, la qual cosa provoca que la terra perdi nutrients dificultant el cultiu.
 • Facilita la reproducció d’insectes augmentant el risc de propagació de malalties.
 • En els propers anys, la Terra augmentarà la seva temperatura mitjana entre 1.5Cº i 2.5º el que provocarà que el 20-30% de les espècies estiguin en perill d’extinció.

Aquestes són algunes de les conseqüències i amb aquestes dades negatives de l’escalfament global, està a les nostres mans si volem que segueixi avançant aquest fenomen o volem contribuir per reduir-lo i revertir-lo. Si decidim reduir-lo, disposem d’una eina senzilla i que pot fer tothom des de casa seva o en el seu lloc de treball i és el reciclatge.

L’acció de reciclar, que és tan fàcil com separar i tirar les escombraries que produïm diàriament en un contenidor o un altre, té un gran impacte positiu, com per exemple:

 • Estalviar energia i reducció de la contaminació, la qual cosa es tradueix menys generació de CO2 per crear nou material i així es redueixen els gasos que provoquen l’efecte hivernacle.
 • Disminució del consum de recursos naturals, per exemple tant el vidre com el metall es pot reciclar infinites vegades ja que no perden les seves propietats en reciclar-se, permetent crear nous materials disminuint l’ús de recursos naturals.
 • Reciclar evita l’ús d’abocadors, aquests són molt contaminants per al medi ambient i molt molests per a les persones.
 • El reciclatge permet la creació de nous llocs de treball.
 • Si tothom reciclés de manera correcta disminuiria el cost del reciclatge.

D’altra banda existeix un model anomenat la regla de les tres erres o conegut també com les tres erres de l’ecologia. Mitjançant aquestes tres erres es pretén generar uns hàbits de consum més saludables per al planeta. Aquestes tres erres són:

 • Reduir: Es tracta de promoure els materials que se’ls pugui donar més d’un ús. Per tant reduir els materials que estan destinats a una única funció o a un sol ús. Per exemple productes d’usar i tirar. Reduir el consum de productes tòxics i contaminants, una manera de reduir-ho és fer ús del transport públic.
 • Reutilitzar: En aquest punt es tracta de donar prioritat a aquells materials que es puguin reutilitzar. Moltes vegades quan es demana menjar fet perquè la portin a casa, vénen en tuppers, doncs aprofitar-los per usar-los quan hàgim de menjar fora de casa. Un altre cas de reutilitzar, usar papers usats com a esborradors.
 • Reciclar: Aquesta és la R més conegudes de totes i ha de ser l’última opció, quan no és possible ni reduir ni reutilitzar. Prenent l’exemple del paper esborrador, quan ja no es pugui aprofitar més, reciclar-ho.

Per tant, d’una banda tenim l’escalfament global, del com tots som una mica responsables. Però d’altra banda tenim a les nostres mans una solució contra aquest greu problema, a través del reciclatge i el model de les tres R.

Amb aquesta manera de vida que vetlla per la sostenibilitat del planeta podem reduir el consum de matèries primeres i l’energia per poder obtenir més. Reutilitzar implica aprofitar millor i de manera més eficient els materials dels quals disposem. Reciclar ens permet crear materials nous a partir de materials usats, no només això sinó que el propi reciclatge també permet crear llocs de treball.

reciclaje

Efectes positius del reciclatge

En aquest segon apartat de l’article sobre el reciclatge, veurem l’impacte positiu que té el fet de reciclar paper, envasos de plàstic, vidre, etc. així com alguns consells fàcils de realitzar, que ajuden al reciclatge i a l’estalvi del consum energètic o material.

Com a curiositat, sabies que l’origen del símbol del reciclatge anomenat cercle de Möbius, ve d’un concurs de disseny organitzat per Container Corporation of America l’any 1970. El guanyador va ser Gary Anderson i les tres fletxes representen les tres fases principals del reciclatge:

 • La recollida dels residus,
 • El processament dels mateixos
 • La volta de nou al seu procés productiu.

Dit això, ara veurem quins efectes positius tenim si fem ús dels contenidors de reciclatge i de com podem disminuir el consum energètic.

Si reciclem paper:

 • El paper es pot reciclar fins a 7 vegades.
 • Reciclant 1 tona de paper de diari, s’estalvia fins a 4.000kwh d’electricitat, prou com per donar energia a una casa de 3 habitacions durant tot l’any.
 • Si tots els diaris es reciclessin s’estalviaria la desforestació d’uns 250 milions d’arbres a l’any.
 • Per fabricar 1000kg. de paper de bona qualitat es necessiten uns 3.300kg. o el que es tradueix en 13 arbres de grandària normal.

Si reciclem ampolles, envasos de plàstic, metàl·lics i briks:

 • Amb 80 llaunes de refrescs es pot fer una llanda de bicicleta
 • Amb el reciclatge d’una ampolla de plàstic s’estalvia l’energia necessària per mantenir una bombeta encesa durant 6 hores.
 • Quan es recicla 2 tones de plàstic usat, s’estalvia una tona de petroli, com també una gran quantitat d’aigua. Per cada tona de briks transformats en tectan reciclat (és un producte semblat a l’aglomerat de fusta), s’estalvia 1500kg de fusta, 100.000 litres d’aigua i 221kg de gasoil. Aquest producte es pot usar per crear des de sòls fins a mobles.

Si reciclem vidre:

 • Per cada quilogram d’envàs de vidre reciclat s’obté pràcticament un quilogram de nous envasos.
 • 3.000 ampolles reciclades són uns 1000 quilos menys d’escombraries que van a parar als abocadors.
 • Amb l’energia que s’estalvia per aconseguir amb el reciclat de 4 ampolles de vidre, s’aconsegueix que un frigorífic funcioni un dia complet.
 • L’energia estalviada que s’ha aconseguit a Espanya amb el reciclatge del vidre des de 1998 equival al consum elèctric de tots els hospitals del país durant 3 anys.

Consells per reciclar o reduir el consum

 • Habilitar galledes que permetin la classificació de les escombraries.
 • Usar sempre que es pugui paper reciclat o esborranys quan no es tracti de documents importants.
 • Utilitzar la comunicació electrònica abans que el paper.
 • A l’hora d’imprimir documents, imprimir-los en qualitat d’esborrany.
 • Existeixen programes que permeten imprimir amb lletra ecològica.
 • Desconnectar els aparells electrònics i no deixar-los en suspensió quan es deixen d’utilitzar.
 • L’ús de focus fluorescents que gasten 13w o bé els focus LED que consumeix 3w i proporciona la mateixa llum.
 • En el treball usar una tassa pròpia.
 • Aixafar els envasos abans de tirar-los ja que estalvia més espai en les escombraries.

 

contenedores de reciclaje

Aquests són alguns consells que podem fer en la nostra vida diària i hi ha molts més. Com podem observar a la mínima que reciclem materials, ja generem un impacte positiu sobre el medi ambient. Sobretot quant a l’estalvi de recursos naturals, consum d’energia i la disminució de la contaminació. Amb els exemples que hem vist, podem veure que amb molt poc esforç, es pot aconseguir molt. Per això és important ser conscients de la importància del reciclatge i el seu impacte positiu que comporta.

També recordar que el reciclatge ha de ser l’última opció, si recordem el model de les tres R, tenim les erres de reduir i reutilitzar. Aquestes han de ser nostres dues erres prioritàries i quan no es puguin complir, aplicar l’última R, reciclar.

Ja que les dues primeres erres, permeten incrementar encara més l’estalvi de recursos i consum d’energia per produir nous materials. Ja que encara que un recicli, de vegades per produir material nou no solament n’hi ha prou amb el material reciclat. Per exemple en el cas del paper reciclat, per crear-ho es necessita crear pasta de paper nova, que al costat de la pasta del paper usat, es crea el paper reciclat.

 

Jordi Quintanilla

Equip de Medicina Lliure